Anunț privind ocuparea fără concurs pe perioada determinată pentru 2 posturi vacante.