Anunț privind ocuparea posturilor specifice comitetului director