Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs a 3 posturi. de asistent medical generalist debutant PL