Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – REFERENT 2 – Compartimentul Tehnic