Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – Referent II în cadrul compartimentului APROVIZIONARE TRANSPORT – 1 post