BULETIN INFORMATIV ANUAL

BULETIN INFORMATIV ANUAL

(conf. prevederilor legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare)

2020

 • Regulamentul de organizare și funcționare.
 • Organigrama aprobată conform legii.
 • Cod de conduită etică.
 • Comitet Director
 • Purtător de cuvânt
 • Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice
 1. Datele de contact ale autorității:
 2. Programul de funcționare al instituției
 1. Bugetul aprobat
 2. Bilanțul contabil
 1. Plan strategic
 2. Plan de management
 • Modelul formularului-tip al cererii de informaţii de interes publice.
 • Modelul formularului-tip al reclamaţiei administrative.
 • Prevederea legala: Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.