Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – REFERENT 2 – Compartimentul Tehnic

Anexe anunt

Selecție dosare

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs a 3 posturi. de asistent medical generalist debutant PL

Proces verbal de selectie a dosarelor

Read more...

Anunț privind ocuparea fără concurs pe perioada determinată pentru 2 posturi vacante.

1 Post Șef Birou administrativ Gr. II

1 Post Referent II (în cadrul serviciului de achiziții, contractare)

Rezultate selectie dosare

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs.

Selecție dosare candidati

Interviu

Read more...

POSTURI VACANTE CONTRACTUALE Nr. 2802/18.12.2019

  • 6 posturi de ingrijitoare in sectiile: I, II, IV si V
  • 1 post de referent II RUNOS

Cerere inscriere concurs

Fisa postului

Tematica si Bibliografie

Selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

Read more...

POSTURI VACANTE CONTRACTUALE Nr. 2244/18.10.2019

  • 1 Post vacant Asistent Social
  • 4 Posturi vacante Infirmier Debutant - Sectiile psihiatrie II, III si VI
  • 6 Posturi vacante Infirmier - Sectiile psihiatrie I, II, IV si V
  • 1 Post vacant Ingrijitoare - Sectia psihiatrie VI
  • 1 Post vacant Spalatoreasa
  • 1 Post vacant muncitor IV Fochist CT
  • 1 Post vacant muncitor IV Bucatar
  • 1 Post vacant muncitor necalificat I bloc alimentar

Fisele posturilor

Selectie dosare

Rezultate proba srisa

Rezultate interviu

Rezultate Finale Examen

Read more...