Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – Referent II în cadrul compartimentului APROVIZIONARE TRANSPORT – 1 post

Anexe Anunț

Selecție Dosare

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – INFIRMIER – 2 posturi

Anexe anunt

Selectie dosare

Rezultate Interviu

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – Muncitor necalificat I – bloc alimentar

Anexe anunt

Selectie dosare

Rezultate interviu

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs – REFERENT 2 – Compartimentul Tehnic

Anexe anunt

Selecție dosare

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs a 3 posturi. de asistent medical generalist debutant PL

Proces verbal de selectie a dosarelor

Read more...

Anunț privind ocuparea fără concurs pe perioada determinată pentru 2 posturi vacante.

1 Post Șef Birou administrativ Gr. II

1 Post Referent II (în cadrul serviciului de achiziții, contractare)

Rezultate selectie dosare

Read more...

Anunț privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante fără concurs.

Selecție dosare candidati

Interviu

Read more...

POSTURI VACANTE CONTRACTUALE Nr. 2802/18.12.2019

  • 6 posturi de ingrijitoare in sectiile: I, II, IV si V
  • 1 post de referent II RUNOS

Cerere inscriere concurs

Fisa postului

Tematica si Bibliografie

Selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

Read more...