DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

Lista cuprinzând categoriile de documentele produse / gestionate


 1. Registru intrare – iesire
 2. Condica de corespondenta
 3. Adeverinte copii
 4. Organigrama
 5. Planul de paza al unitatii
 6. Regulamentul de ordine interioara
 7. Planul de aparare psi
 8. Planul de aparare in situatii de urgenta
 9. Planul de aparare civila
 10. Autorizatie de functionare
 11. Autorizatie si bilant de mediu
 12. Notificare de la apele romane
 13. Fisa spitalului
 14. Program annual de achizitii anual de achizitii publice
 15. Situatia deseurilor menajere periculoase
 16. Studiu de fezabilitate
 17. Contracte achizitii publice
 18. PV controale
 19. Registru unic de control
 20. Feazeuri
 21. Foi parcurs
 22. Condica aparatura medicala
 23. Fisa de instructaj protectia muncii si situatii de urgenta
 24. Liste de inventar
 25. Condici de prezenta
 26. Propuneri si aprobari privind casarea mijl. fixe si ob. de inventar
 27. Note contabile
 28. Facturi
 29. Receptii
 30. Referate de necesitate
 31. Angajamente de plata
 32. Propuneri de plata
 33. Ordonantari
 34. Registru de casa
 35. Chitante
 36. Bonuri de consum
 37. Foaie zilnica de alimentatie
 38. Extrase de cont
 39. Borderou achizitii alimente
 40. Cotoare bonuri combustibil
 41. Bugetul de venituri si cheltuieli
 42. Bilant contabil – trimestrial
 43. Balanta
 44. Executie bugetara
 45. Fisa de cont analitic si sintetic
 46. Evidenta patrimoniului unitatii mijloace fixe – obiecte de inventar
 47. Dari de seama contabile
 48. Amortizarea
 49. Foaie colectiva de prezenta
 50. State de plata
 51. Dispozitii de plata
 52. State de functiuni
 53. Decizii
 54. Situati statistice : lunare, trimestriale, semestriale, anulae
 55. Diverse situatii catre MS, DSP si CNAS
 56. Dosare pensionare
 57. Regustru de evidenta salariati
 58. Adeverinte reconstituire vechime
 59. Foi de observatie
 60. Registru de evidenta bolnavi
 61. Certificate medicale
 62. Registru de imobil
 63. Registre de consultatii
 64. Certificate medicale
 65. Situatii statistice
 66. Condici de prescriptii medicale si materiale sanitare
 67. Condici de aparat de urgenta