Lucrări reparații interioare băi bărbați parter, femei parter + etaj