REGULAMENT privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Psihiatrie Zam pentru 2022