Reparații rețea de canalizare exterioară – tronson principal si racordurile la acesta