Spitalul de psihiatrie ZAM

Buletinul informativ al informațiilor de interes public

cnf. prevederii expresă a legii (Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001)

Aspecte generale

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului.

 
Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe.

 
Numele şi prenumele persoanelor din conducere şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

Ștefan Nicușor Eduard
Grecu Dan Simion
Ionaș Mihai Titus
Boldor Andreea
 
Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Spitalul de Psihiatrie ZAM

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

 
Programe şi strategii proprii

 
Lista cuprinzând documentele de interes public conf. prevederilor din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 
Lista cuprinzând categoriile de documente produse / gestionate.

 
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.