Spitalul de psihiatrie ZAM

Informaţii de interes public

potrivit Legii nr. 544/2001 (actualizata *) privind liberul acces la informații de interes public , cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice și a normelor de aplicare (H.G. 123/2002) .
Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public.
BOLDOR Andreea
JURIST
 • Tel: 0254/280 585
 • Mail: secretariat@spzam.ro
Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență
Serviciul de urgență 112

TOATE DOCUMENTELE CARE NU SUNT COMUNICATE DIN OFICIU SI NU SUNT EXCEPTATE DE LA COMUNICARE,
POT FI COMUNICATE LA CERERE

 • Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din informaţiile clasificate, potrivit legii;
 • Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială, precum și principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei desfăşurate sau în curs de desfăşurare;
 • Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor;
 • Adeverinte copii;
 • Adeverinte reconstituire vechime;
 • Amortizarea;
 • Angajamente de plata;
 • Autorizatie de functionare;
 • Autorizatie si bilant de mediu;
 • Balanta;
 • Bilant contabil – trimestrial;
 • Bonuri de consum;
 • Borderou achizitii alimente;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Certificate medicale;
 • Certificate medicale;
 • Chitante;
 • Condica aparatura medicala;
 • Condica de corespondenta;
 • Condici de aparat de urgenta;
 • Condici de prescriptii medicale si materiale sanitare;
 • Condici de prezenta;
 • Contracte achizitii publice;
 • Cotoare bonuri combustibil;
 • Dari de seama contabile;
 • Decizii;
 • Dispozitii de plata;
 • Diverse situatii catre MS DSP si CNAS;
 • Dosare pensionare;
 • Evidenta patrimoniului unitatii mijloace fixe / obiecte de inventar;
 • Executie bugetara;
 • Extrase de cont;
 • Facturi;
 • Feazeuri;
 • Fisa de cont analitic si sintetic;
 • Fisa de instructaj protectia muncii si situatii de urgenta;
 • Fisa spitalului;
 • Foaie colectiva de prezenta;
 • Foaie zilnica de alimentatie;
 • Foi de observatie;
 • Foi parcurs;
 • Liste de inventar;
 • Note contabile;
 • Notificare de la apele romane;
 • Ordonantari;
 • Organigrama;
 • Planul de aparare civila;
 • Planul de aparare in situatii de urgenta;
 • Planul de aparare psi;
 • Planul de paza al unitatii;
 • Program annual de achizitii anual de achizitii publice;
 • Propuneri de plata;
 • Propuneri si aprobari privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
 • PV controale;
 • Receptii;
 • Referate de necesitate;
 • Registre de consultatii;
 • Registru de casa;
 • Registru de evidenta bolnavi;
 • Registru de imobil;
 • Registru intrare – iesire;
 • Registru unic de control;
 • Regulamentul de ordine interioara;
 • Regustru de evidenta salariati;
 • Situatia deseurilor menajere periculoase;
 • Situatii statistice;
 • Situatii statistice: lunare trimestriale semestriale anuale;
 • State de functiuni;
 • State de plata;
 • Studiu de fezabilitate;

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001