Spitalul de psihiatrie ZAM

Drepturile și obligațiile pacienților

Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență
Serviciul de urgență 112

Drepturile pacientului

 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat că o persoana umana, fară nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorului de servicii de sănătate, iar pacientul internat vă fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de medic iar provoca suferință.
 • Informațiile se aduc la cunostiinta pacientului intrun limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba romana, informațiile i se aduc la cunostiinta în limba materna ori în limba pe care o cunoaște sau după caz se vă caută o alta cale de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o alta persoana care să fie informata inlocul sau.
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească la externare un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticul, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicala asumandusi în scris, răspunderea pentru decizia să; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu își poate exprima voință, dar este necesara o intervenție medicala de urgenta, personalul are dreptul să deducă acordul pacientului dintro exprimare anterioara a voinței acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesita o intervenție medicala de urgenta, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientului trebuie să fie implicat în luarea deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • În cazul în care furnizorul de servicii medicale considera că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal, refuza sași dea consimțământul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau tratamentului cu care este deacord.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intro unitate medicala fară consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului, tratamentului sau evitării suspectării unei culpe medicale,
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnoticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate în cazul în care pacientul își da consimțământul explicit sau daca o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viață privata, familiara a pacientului este interzis cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv prognosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă un pericol pentru sine sau pentru sănătatea publica.
 • În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale. Acestea se elaborează de către Ministerul Sănătății.
 • Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista condițiile de dotare necesare și personalul acreditat.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material, și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului și în limita posibilităților, mediul de îngrijire și tratament vă fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru al determina pe acesta să îl recompenseze astfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unității respective.
 • Continuarea îngrijirilor se asigura prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, cadre medii sau de către alt personal calificat.După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Obligațiile pacientului

 • Să respecte regulile care se aplica în spital;
 • Să păstreze ordinea, liniștea și curățenie în spital;
 • Să respecte programul de vizite și de masa precum și circuitele funcționale din spital;
 • Să nu deterioreze bunurile din spital;
 • Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • Să nu utilizeze consumatorii electrici fară aprobarea medicilor șefi de secție;
 • Să nu părăsească spitalul fară aprobare pentru motive extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depășească timpul care ia fost acordat;
 • Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pemtru șederea în spital;