Spitalul de psihiatrie ZAM

Condiții de internare / externare și actele necesare.

și ORDINUL nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*) privind dovada calității de asigurat.

Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență
Serviciul de urgență 112

Condiții de internare

La camera de garda a spitalului se prezinta urmatoarele categorii de pacienti:
 • Urgentele psihiatricede obicei prezentate cu ambulanta, și /sau Politie, sau cu apartinatori. Internarea de urgenta este stabilita de către medicul de garda, în urma consultului medical efectuat pacientului.
 • Pacienți care se prezinta cu bilet de trimitere din ambulator – medic specialist sau de familie, și care pot să nu fie urgente dar care datorita afecțiunii psihice – episod acut, necesita tratament în condiții de spitalizare.
 • Pacienții aflați pe listele de așteptare și care se prezinta la internare conform programării. Programările sunt făcute anterior, telefonic sau la prezentare de către medicul curant sau medicul de garda, conform Registrului cu evidenta pacienților programați pentru internare, existent la nivelul Camerei de Garda (CG).

 

Pacienții internați ca urgențe sunt examinați de către medicul de gardă, iar pacienții considerați ca neurgențe și pacienții programați sunt examinați de către medicul din secție apoi distribuiți pe secții.

Actele necesare internării

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist din ambulator aflați în relații contractuale cu casa județeană de asigurări
 • Carte de identitate sau buletin sau certificatul de naștere
 • Cardul de asigurat eliberat de CNAS
 • Dovada calității de asigurat conform: ORDIN nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*) în 18. dec. 2009

Condiții de externare

 • la cererea pacientului (conform programării); transfer
 • externat (vindecat, ameliorat, agravat, staționar, decedat)

 

Pacientul/apartinatorul va fi anunțat cu minim 24 de ore cu privire la data externării. Pacientul trebuie să prezinte cardul de asigurat de sănătate eliberat de CNAS.

Documentele care sunt înmanate la externare

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicala
 • Decont
 • Reteta medicala
 • Certificat concediu medical (la nevoie)
 • Referat medical (la nevoie)