Spitalul de psihiatrie ZAM

CARIERĂ

publicarea anunțurilor posturilor scoase la concurs conf. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență
Serviciul de urgență 112