Spitalul de psihiatrie ZAM

Documentele produse / gestionate

lista cuprinzând categoriile de documentele produse / gestionate de către unitatea noastră

Catalogul Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență
Serviciul de urgență 112
Adeverinte copii
Adeverinte reconstituire vechime
Amortizarea
Angajamente de plata
Autorizatie de functionare
Autorizatie si bilant de mediu
Balanta
Bilant contabil – trimestrial
Bonuri de consum
Borderou achizitii alimente
Bugetul de venituri si cheltuieli
Certificate medicale
Certificate medicale
Chitante
Condica aparatura medicala
Condica de corespondenta
Condici de aparat de urgenta
Condici de prescriptii medicale si materiale sanitare
Condici de prezenta
Contracte achizitii publice
Cotoare bonuri combustibil
Dari de seama contabile
Decizii
Dispozitii de plata
Diverse situatii catre MS DSP si CNAS
Dosare pensionare
Evidenta patrimoniului unitatii mijloace fixe / obiecte de inventar
Executie bugetara
Extrase de cont
Facturi
Feazeuri
Fisa de cont analitic si sintetic
Fisa de instructaj protectia muncii si situatii de urgenta
Fisa spitalului
Foaie colectiva de prezenta
Foaie zilnica de alimentatie
Foi de observatie
Foi parcurs
Liste de inventar
Note contabile
Notificare de la apele romane
Ordonantari
Organigrama
Planul de aparare civila
Planul de aparare in situatii de urgenta
Planul de aparare psi
Planul de paza al unitatii
Program annual de achizitii anual de achizitii publice
Propuneri de plata
Propuneri si aprobari privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
PV controale
Receptii
Referate de necesitate
Registre de consultatii
Registru de casa
Registru de evidenta bolnavi
Registru de imobil
Registru intrare – iesire
Registru unic de control
Regulamentul de ordine interioara
Regustru de evidenta salariati
Situatia deseurilor menajere periculoase
Situatii statistice
Situatii statistice: lunare trimestriale semestriale anuale
State de functiuni
State de plata
Studiu de fezabilitate